General Information

 • IRR%: 14
 • CoC%: -
 • Minimum: 100 EUR
 • Type: Secured debt
 • Asset: Residential
 • Investors: 393
 • Start Date: 2019-01-18
 • End Date: 2019-01-31
 • Target: 300k EUR
 • Completed: 100%

Additional Information

 • Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 59c, 65610 Võru
 • Estonia

Käesoleva projekti raames arendab Tamula Kodu OÜ Võrus, Tamula järve äärsele Kreutzwaldi 59c kinnistule 3-korruselise 68 korteriga korterelamu, rekonstrueerides kinnistul paikneva 1981. aastal kasutusse antud tootmishoone elukondlikuks hooneks.

Projekt on jagatud kaheks selgelt eristatavaks etapiks. Sponsor soovib kasutada Crowdestate’i investorite vahendeid projekti esimese etapi rahastamiseks.

Esimeses etapis teostab arendaja kõik vajalikud lammutustööd, ehitab valmis 68 korteri karbid ja ehitab valmis 28 korterit. Arenduse teises faasi raames ehitatakse lõpuni ja müüakse ülejäänud 40 korterit.

Projekti avaldamise hetkeks on esimeses etapis valmivast 28 korterist broneeritud 17 korterit, mis iseloomustab hästi antud toote järgi olevat nõudlust.

Käesoleva projekti raames on Crowdestate’i investoritel võimalus kaasrahastada Võrus, Kreutzwaldi 59c arendatava kortermaja arendusprojekti kokku kuni 1 400 000 euro suuruses summas. Projekti rahastamine on kavandatud korraldada ehitustegevuse tempot järgiva mitme rahastusvooru kaudu.

Esimese rahastusvooru summa on 300 000 eurot, fikseeritud intressimäär on 14% ja laenu perioodiks 7 kuud, investeeringu sisemiseks tootlusläveks (IRR) on 17,15%.

Kõik rahastusvoorud on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga Crowdestate Collateral Agent’i kasuks kogusummas 1 927 000 eurot.

Projekti on võimalik rahastada kokku 7 vooru kaudu. Rahastusvoorude mahud on 200,000 kuni 300,000 eurot, viimane rahastusvoor on planeeritud 2018 aasta 4. kvartalisse.

Esimesed 3 vooru on kavandatud lühikeste, 6-7-kuuliste laenuperioodidega. Ülejäänud voorude pikkused on kavandatud kuni 12 kuu pikkusteks. Perioodilisi intressimakseid ei tehta.

Äriplaani kohaselt on Crowdestate’i investorite laenu koos intressidega tagasi makstud 2019. aasta septembris, kuid Sponsor maksab 95% asjaõiguslike lepingute alusel tekkivast müügikäibest kaasatud laenude teenindamiseks ning peab võimalikuks laenu tagastamist varem.

Sponsor on juba projekti paigutanud u. 900 000 eurot, mida on kasutatud kinnistu ostuks ja lammutus- ning ehitustööde teostamiseks.

Project offered by

Crowdestate

Real estate crowdfunding marketplace, with a historical yield of 21.88%. No fees. Minimum investment 100€. Sign up and invest

Would you like to add this platform to your list?

Please Log In first

Don't have an account yet?

Sign up & enjoy all the services BrickFunding provides
Register